Acceptera när jag saknar kontroll i återhämtning av ätstörningar

December 04, 2023 23:29 | Mary Elizabeth Schurrer
click fraud protection

Jag inser nu att jag måste acceptera en bristande kontroll i min återhämtning av ätstörningar. Min kamp med anorexi handlade aldrig bara om kaloribegränsning eller utöva tvång. Dessa beteenden var ytnivåindikatorer för en mer komplex fråga under. Den huvudsakliga rädslan som drev min sjukdom hade ingenting att göra med maten i sig – tvärtom längtade jag efter näring och näring. Min källa till skräck var en förlust av kontroll.

När livet verkade för kaotiskt för att hantera eller ens förstå, fann jag tröst (hur flyktig än) i att åtminstone kunna dominera mig själv. Men jag har en helt annan syn nu. När jag fortsätter på denna helande resa blir det allt mer uppenbart för mig att återhämtning av ätstörningar innebär att acceptera när jag saknar kontroll.

Varför acceptera när jag saknar kontroll frågor när det gäller återhämtning av ätstörningar

När jag var patient i boendebehandling för cirka 15 år sedan lärde jag mig a mantra från min terapeut, som är allmänt känd som Serenity bönen:

"Ge mig lugnet att acceptera det jag inte kan förändra, modet att förändra allt jag kan och visdomen att inse skillnaden."

instagram viewer

Med ännu en semester i horisonten kommer jag på mig själv att återvända till de enkla men gripande orden. Serenity Prayer försäkrar mig om att även om jag saknar kontroll över några av de interaktioner och situationer jag kan stöta på den här tiden på året, är omständigheterna inte ohållbara.

Jag kan till exempel inte garantera om mina släktingar kommer att diskutera kalorier vid middagsbordet eller klaga på alla "semesterkilon" de är rädda för att få. Men jag burk kontrollera hur jag ska svara om dessa konversationer inträffar. Jag dikterar mina egna tankar och handlingar. Jag kan låta någon annans kommentarer påverka mitt beteende, eller så kan jag gå bort från diskussionen för att skydda min mentala hälsa. Jag kan använda miljön runt mig för att motivera skadliga val, eller så kan jag stå fast i mitt engagemang för att vårda helande och helhet.

Min tolkning av återhämtning av ätstörningar innebär att acceptera när jag saknar kontroll, och detta har frigjort mig att fokusera på det som är mitt att antingen bära eller släppa. Jag är ansvarig för de beslut jag fattar – hur jag behandlar andra, hur jag bryr mig om mig själv, hur jag spenderar min tid, hur jag visar upp det jag tror på och hur jag rör mig genom den här världen. Inte mycket annat faller under min personliga jurisdiktion, men jag lär mig acceptera att livet är rörigt och ofta okontrollerbart.

Hur jag övar på att acceptera när jag saknar kontroll i återhämtning av ätstörningar

Resonerar det att acceptera en bristande kontroll med din egen erfarenhet av återhämtning från ätstörningar? Hur övar du denna nivå av acceptans, både under semesterperioden och livets normala rytmer? Vänligen dela dina insikter i kommentarsektionen nedan.