Den transformativa potentialen hos Mindfulness för självkänsla

December 06, 2023 19:14 | Sean Gunderson
click fraud protection

Under min livsresa, som inkluderar nästan två decennier av mindfulnessövningar, har jag grävt fram en djupgående samband mellan en mindfulnessövning som skapade ökad mental kontroll och förstärkningen av självkänsla. Denna insikt har varit transformerande och format hur jag uppfattar mig själv och min roll i samhällets bredare gobeläng.

Mindfulness som ett sätt att leva

Mindfulness är för mig inte bara en teknik utan snarare ett sätt att leva. Det är en pågående utforskning av nuet. Som jag skär ut utrymmen i min daglig rutin för mindfulness finner jag tröst i den enkla handlingen vara fullt närvarande. Förmågan att fördjupa mig i det aktuella ögonblicket erbjuder en fristad där jag tillfälligt kan fly från kakofonien av livets krav. I dessa ögonblick upptäcker jag en djup känsla av frid, en paus från oron som annars kan urholka min självkänsla.

Utöver lugnet det ger, ger mindfulness mig ökad kontroll över mina tankar. Denna mentala suveränitet är ett kraftfullt verktyg i konstruktionen av en

instagram viewer
positiv självbild. När jag står inför tvivel på mig själv eller stunder av introspektiv utmaning, utnyttjar jag denna nyfunna kontroll för att påminna mig själv om mitt inneboende värde, särskilt som en person med levd erfarenhet. Förmågan att styra mitt tänkande gör att jag kan förkasta skadliga berättelser och ersätta dem med bekräftelser om självvärde.

Mindfulness ökar självkänslan

Inom självkänslans rike fungerar medvetna ögonblick som ett ledstjärna och belyser vikten av att förverkliga sina bidrag, oavsett hur ödmjuka de är. Genom linsen av ökad mental kontroll har jag lärt mig att inse betydelsen av mina handlingar, hur blygsamma de än kan verka. De minsta gesterna får en ny betydelse när de ses medvetet. De blir trådar invävda i väven av samhällsbidrag.

Mindfulness har blivit mitt ankare i att navigera i livets komplexitet. Det har gett mig kapacitet att uppskatta mina unika egenskaper och styrkor, främja en känsla av självkärlek som överskrider externa valideringar. I stillheten i medvetna ögonblick har jag förstått att mitt värde inte är beroende av stora prestationer men jag har snarare funnit att jag har ett egenvärde genom medveten närvaro i en ögonblick.

När jag reflekterar över min resa med mindfulness blir jag påmind om att självkänsla inte är ett statiskt tillstånd, utan snarare en dynamisk process. Det utvecklas, mognar och fördjupas med varje medvetet andetag. I denna pågående utforskning av Jaget har jag hittat bemyndigande. Detta visar sig som en orubblig tro på mitt inneboende värde och ett erkännande av att min medvetna närvaro i världen bidrar på ett meningsfullt sätt, hur tyst det än är. Mindfulness, med sin gåva av ökad mental kontroll, har blivit min allierade i jakten på en spänstig och blomstrande självkänsla.

Jag uppmuntrar dig att överväga att lägga till mindfulness-övningar i din välmående verktygslåda. Om du redan använder mindfulness-övningar, betrakta detta som en vänlig påminnelse om deras transformativa kraft.

Sean Gunderson (de/dem) har lång erfarenhet av psykiska problem och, efter att ha publicerat sin avhandling, "Obekväma samtal med en Psychiatric Survivor: Exploring the Paradigm Shift in Mental Health," blev en förespråkare för att omfamna det pågående vetenskapliga paradigmskiftet inom det mentala området hälsa. Hitta Sean på Facebook, X (Twitter), LinkedIn, och deras webbplats.