Odla styrkor för att bygga upp självkänsla

September 13, 2023 Sean Gunderson

Att leva med en psykisk hälsodiagnos kan innebära unika utmaningar för ens självkänsla och övergripande välbefinnande. Jag vet detta väl eftersom jag har levt med ett psykiskt tillstånd under stora delar av mitt liv. Jag vet att den interna kampen med stigma, självtvivel och samhälleliga förväntn...

Fortsätt Läsa

Kom ihåg vikten av tacksamhet under semesterperioden

November 21, 2023 Sean Gunderson

Psykiska problem kan avsevärt påverka en individs självkänsla, vilket ofta leder till en cykel av negativa tankar och känslor. I sådana fall kan tacksamhetspraxis i det dagliga livet vara ett kraftfullt verktyg för att främja självkänsla och främja mentalt välbefinnande. På min egen resa har jag ...

Fortsätt Läsa
instagram story viewer